Hướng dẫn sử dụng phần mềm EgStar (P1)

   Nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm EgStar qua video dễ hiểu, trực quan:

1- Kết nối Sổ tay với máy RTK thông qua Bluetooth.

2- Tạo Job mới và cài đặt hệ tọa độ

3- Tạo, kết nối tài khoản 4G

4- Kết nối CORS cục

5- Cài đặt Base – Rover Radio

1- Kết nối Sổ tay với máy RTK thông qua Bluetooth

   Thông thường phải thực hiện bước này khi sổ tay và máy RTK kết nối lần đầu tiên hoặc khi sổ tay mất kết nối với máy.

   Lần sau chỉ cần bật máy lên trước sau đó mở phần mềm EgStar máy sẽ tự động kết nối với sổ tay.

   Chọn Settings/ BT Manage/ Search/ Chọn số máy/ Connect

Xem video hướng dẫn ở trên

2- Tạo Job mới và cài đặt hệ tọa độ

   Tạo Job mới: Chọn Project / New Project / Project name (đặt tên Job) / OK

   Chọn hệ tọa độ: Chọn Coordinates Sys.Library / VN2000_7ts.sys / Central meridian (theo kinh tuyến trục của tỉnh) / OK

   Bắt buộc phải chọn hệ tọa độ. Nếu quên ở bước tạo Job mới có thể cài đặt hệ tọa độ lại bằng cách: Chọn Settings / Coordinates System

   Để tải hệ tọa độ VN2000 của phần mềm EgStar: Bấm tại đây

   Copy tệp vừa tải về vào sổ tay theo đường dẫn:  /SOUTHGNSS_EGStar/CoordSys/

Xem video hướng dẫn ở trên

3- Tạo, kết nối tài khoản 4G

   Chọn Settings / Internal GSM / Add

   Các thông tin tài khoản 4G phải có:

+ IP: Nhập IP (CORS Cục 14.238.1.125)

+ Port: Nhập cổng (CORS Cục: 2101 Network VRS, 2103 Single Base)

+ Username: Nhập tên tài khoản

+ Password: Nhập mật khẩu tài khoản

Xem video hướng dẫn ở trên

4- Kết nối CORS cục

   Để đo được CORS cục phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Sổ tay phải có mạng 3G, 4G

+ Có tài khoản CORS cục đúng khu vực đăng kí

+ Vị trí đo trong khu vực sử dụng CORS cục được không. Tải vị trí trạm CORS cục: Bấm tại đây

Xem video hướng dẫn ở trên

   Máy không đo được tham khảo bài viết: Bấm tại đây

5- Cài đặt Base – Rover Radio

   Base radio có ưu điểm máy Fix nhanh hơn, khỏe hơn, kết quả đo ổn định hơn thậm chí trong điều kiện mưa gió. Base radio là giải pháp đo đạc tốt nhất để thực hiện đo đạc khu vực rộng hay những tuyến dài.

   Base – Rover Radio gồm ít nhất 2 đầu máy, 1 đầu máy dùng để phát Base, có thể dùng nhiều Rover để thực hiện công tác đo đạc.

Xem video hướng dẫn ở trên

   Cài đặt Base Radio sao cho hiệu quả tham khảo bài viết: Bấm tại đây

Máy Gnss Rtk

SDE-260D

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G1 (C)

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

SDE-28S+

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Ruide R93i

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

SL20

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G6

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

K98 mini

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G1

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.