Hướng dẫn sử dụng phần mềm EgStar (P2)

   Nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm EgStar qua video dễ hiểu, trực quan:

6- Nhập dữ liệu

7- Kéo Rover theo mốc chuẩn

8- Đo khảo sát

9- Bố trí điểm ngoài thực địa

10- Bố trí điểm ngoài thực địa bằng bản vẽ Cad

11- Xuất dữ liệu

6- Nhập dữ liệu

   * Tạo định dạng mẫu theo cấu trúc tệp đầu vào, thông thường cấu trúc có các thành phần:

+ Tên điểm, tọa độ X, tọa độ Y, độ cao H (nếu có)

+ Định dạng tệp *.txt

+ Thành phần cách nhau bởi dấu cách hoặc dấu phảy

   Vào Input / Coordinates Library / Import / Format management / New

   * Nhập tệp dữ liệu

   Vào Input / Coordinates Library / Import /

   Mục File type chọn đúng định dạng theo cấu trúc tệp đầu vào

   Chọn đường dẫn đến chỗ lưu tệp

Xem video hướng dẫn ở trên

7- Kéo Rover theo mốc chuẩn

   Các trường hợp cần phải dùng Rover để kéo theo mốc

+ Dùng Base tự do (base radio, base 4G)

+ Dùng tài khoản 4G của đơn vị tư nhân muốn theo chuẩn mốc ở khu đo

   Vào Input / Correction /

Xem video hướng dẫn ở trên

8- Đo khảo sát

   Đo địa hình, đo địa chính, đo giao thông, thủy lợi,.. cần xác định chính xác tọa độ, độ cao của điểm cần đo như mép đường, mương, cây cối, nhà cửa,…

   Quá trình đo đạc cần lưu ý: Xác định đúng vị trí điểm cần đo, dựng sào RTK cho thẳng, khai báo chiều cao sào cho đúng,…

   Vào Survey / Store Point / có các chế độ đo:

+ Đo hiển thị vị trí điểm trên màn hình lưu mã điểm

+ Đo nhanh hiển thị vị trí điểm trên màn hình không lưu mã điểm

+ Đo nhanh không hiển thị vị trí điểm trên màn hình

+ Đo thời gian trên 1 giây (thường đo vào các mốc để lấy kết quả tốt hơn)

Xem video hướng dẫn ở trên

   Tham khảo bài viết về Những nguyên nhân ảnh hưởng đến độ chính xác kết quả đo RTK: Bấm tại đây

9- Bố trí điểm ngoài thực địa bằng tệp tọa độ

   Cần xác định điểm bất kì ngoài thực địa khi biết tọa độ như vị trí ranh giới thửa đất, cắm cọc ranh giới dự án, cắm tim đường,…

   Vào Survey / Stakeout point / Point / có thể chọn trong danh sách điểm đã nhập hoặc nhập thêm thủ công

Xem video hướng dẫn ở trên

10- Bố trí điểm ngoài thực địa bằng bản vẽ Cad

   Khi có bản vẽ Cad đúng tọa độ về vị trí ranh giới thửa đất, ranh giới dự án, tim đường thiết kế,… cần xác định ngoài thực địa.

Xem video hướng dẫn ở trên

   Tham khảo bài viết Hướng dẫn đo mặt cắt tuyến bằng công nghệ RTK: Bấm tại đây

11- Xuất dữ liệu

   * Tạo định dạng mẫu thông thường cấu trúc có các thành phần:

+ Tên điểm, tọa độ X, tọa độ Y, độ cao H, mã điểm

+ Định dạng tệp *.txt

+ Thành phần cách nhau bởi dấu cách hoặc dấu phảy

   * Xuất dữ liệu: Xuất theo định dạng tệp tọa độ hoặc bản vẽ Cad

   Vào Input / Coordinates Library / Export

   Hoặc Project / Import-Export / Export File

Xem video hướng dẫn ở trên

Máy toàn đạc điện tử

South Navi

Liên hệ

Máy quét 3D lidar

LiDAR SZT-V100

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G7 (965 kênh)

Liên hệ

Máy bay không người lái

SkyCruiser MF2500

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

K98 MINI 2022 NEW

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G2 (965 Kênh)

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Inno7

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G3 (1598 Kênh)

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.