Các bước kiểm tra Rover không kết nối dữ liệu được với mạng lưới trạm định vị vệ tinh Quốc gia (VNGEONET)

   Nguyên nhân chính là do người dùng như: nhập Host IP sai, tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai, Sim 3G/4G hết dung lượng hoặc lắp lỏng, máy đo ngoài khu được cấp phép, chưa nhận đủ cải chính RTCM 1021-1027…

   – Bước 1: Kiểm tra khu vực mình đo đã được cấp phép chưa (theo tỉnh đã đăng ký). Trên trình duyệt web truy cập vào trang vngeonet.vn, đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu bạn đăng ký, tiếp theo vào mục Chi tiết tài khoản > Đăng ký, kiểm tra các thông tin đăng ký hiển thị.

vngeonet

   – Bước 2: Kiểm tra lại số lượng máy bạn đang kết nối có với mạng lưới VNGEONET có vượt với số lượng máy Rover bạn được cấp phép không. Nếu có số lượng máy kết nối vượt quá số lượng cấp phép đo thì máy kết nối sau sẽ không thể kết nối được.

   – Bước 3: Kiểm tra các thông tin đăng nhập trên Rover đã đúng với thông tin mình được cấp hay chưa:

+ Host IP: 14.238.1.125 hoặc vngeonet.vn

+ Tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập là được tạo trên trang vngeonet.vn (thông tin tài khoản ntrip và mật khẩu ntrip là tên tài khoản và mật khẩu nhập vào rover, để xem thông tin này bạn vào mục Chi tiết tài khoản > Thông tin người dùng ).

+ Cổng (Port): 2101 hoặc 2102 hoặc 2103

+ Mountpoint: Cần phải chọn tương ứng với từng cổng (2101 có ký tự bắt đầu VRS…, 2102 có ký tự bắt đầu là iMAX…, 2103 có ký tự bắt đâu là SB…)

   – Bước 4: Các bước ở trên kiểm tra đã đúng thì tiếp theo bạn kiểm tra Sim 3G/4G còn hoạt động được không, còn dung lượng data kết nối không, có bị lắp lỏng hay không…

   – Bước 5: Khi máy báo đã kết nối được với mạng lưới VNGEONET nhưng chờ mãi không thấy fix, nếu bạn đang đo ở cổng 2101 hoặc 2102 thì chuyển sang đo thử cổng 2103. Vì có thể vị trí bạn đo bị vượt ra ngoài vùng đo Network, do mạng lưới còn những khu mật độ trạm còn thưa (Tây Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Tây và Ven Biển).

   – Bước 6: Nếu đã thử cả 3 cổng ở trên mà kết quả không thể FIX thì bạn thử kiểm tra số lượng vệ tinh khi kết nối với VNGEONET đang báo là bao nhiêu có bị sụt giảm đột ngột không => Nếu có thì cần phải nâng cấp Firmware có đầu thu Rover.

   – Bước 7: Nếu máy Rover đo kết nối được và đã cho kết quả FIX nhưng kiểm tra với tọa độ mốc lệch cỡ 3dm – 4dm hoặc lớn hơn => Bạn cần kiểm tra xem máy đã bật chế độ nhận đầy đủ cải chính RTCM 1021-1027

(Trích từ nguồn VNGEONET)

Máy Gnss Rtk

SDE-260D

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G1 (C)

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

SDE-28S+

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Ruide R93i

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

SL20

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G6

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

K98 mini

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G1

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.