Hướng dẫn xuất bản vẽ sang Google Earth bằng MicroStation V8i

   Google Earth dùng để xem địa hình khu vực, để thiết kế lưới, thiết kế tuyến,… Các bản Google Earth như phần mềm trên máy tính, trên Web hay trên các thiết bị smartphone. Có nhiều phần mềm để chuyển bản vẽ lên Google Earth được như Golbal Mapper, Mapinfor, ArcGIS hay DPSurvey, HHmap hoặc các List trên AutoCad. Với người dùng dùng MicroStation V8 là một lợi thế.

   Các bước để xuất bản vẽ sang Google Earth (chú ý bản vẽ MicroStation hay AutoCad đều được)

B1. Mở MicroStation V8i (SELECTseries 3):

– Vào Menu\Workspace\Configuration chọn All (Alphabetial)

– Chọn New… và

Nhập Variable: MS_GEOCOORDINATE_USERLIBRARIES

New value: D:\6SETUPS\VN2000.dty (Ví dụ theo đường dẫn để tệp VN2000.dty)

Đường Link file VN2000.dty : Click tại đây !

Khởi động lại phần mềm.

B2. Để xuất bản đồ qua Google Earth.

– Menu \ Tools \ Geographic \ Open as ToolBox

– Chọn    Select Geographic Coordinate System.

– Chọn    From library.

– Chọn    Kinh tuyến trục đúng tỉnh.

– Chọn    Export Google Earth và lưu lại

– Kết quả: các lớp, màu sắc, kiểu chữ đều được giữ nguyên định dạng khi chuyển lên Google Earth

xuất bản vẽ lên Google Earth

⇒ Xem hướng dẫn trên kênh Youtube : Click vào đây !

⇒ Hướng dẫn cài đặt MicroStation V8 mở bản vẽ V7 không mất định dạng : Click tại đây !

Máy Gnss Rtk

Inno7

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G3 (1598 Kênh)

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

SDE-19

Liên hệ

Máy bay không người lái

UAV SL700 + T55

Liên hệ

Máy quét 3D lidar

SZT-R1000

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

TianYu C6

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

SDE-260D

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G1 (C)

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.