Ứng dụng MAPinr trên điện thoại đánh dấu vị trí, xác định khu vực khảo sát,…

   MAPinr là một ứng dụng Android miễn phí, không có quảng cáo cho phép quản lý các tệp kml / kmz và hiển thị các tệp gpx  trên các bản đồ khác nhau.

   MAPinr cung cấp các chức năng sau:

1. Cấu trúc thư mục phân cấp để quản lý nhiều tệp kml / kmz / gpx
2. Tạo, tải, chỉnh sửa, lưu, nhập, xuất và chia sẻ tệp kml / kmz

3. Tạo, tải, chỉnh sửa, lưu, nhập, xuất và chia sẻ điểm đánh dấu, đường và đa giác
4. Thêm hình ảnh vào điểm đánh dấu (để tạo photomaps)
5. Hiển thị điểm điểm đánh dấu, đường và đa giác trên các bản đồ khác nhau (Bản đồ Maps, bản đồ vệ tinh, …)
6. Chia sẻ tọa độ của điểm đánh dấu
7. Đo khoảng cách và diện tích khu vực trên bản đồ.

Ứng dụng MapIrn trên điện thoại đánh dấu vị trí

   Với những chức năng đó, MAPinr được ứng dụng trong trắc địa hay lĩnh vực khác như:

1. Đánh dấu điểm ngoài thực địa, chụp ảnh điểm đánh dấu.

2. Tìm các điểm ngoài thực địa dựa vào file kml / kmz

3. Xác định ranh giới khu vực cần khảo sát.

4. Đánh dấu các điểm, đường và đa giác trên bản đồ.

5. Đo khoảng cách và diện tích khu vực trên bản đồ.

Tham khảo thêm Video hướng dẫn: https://youtu.be/wuRoCCcBUwM

Tham khảo thêm các dịch vụ đo đạc khác.

Máy toàn đạc điện tử

South Navi

Liên hệ

Máy quét 3D lidar

LiDAR SZT-V100

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G7 (965 kênh)

Liên hệ

Máy bay không người lái

SkyCruiser MF2500

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

K98 MINI 2022 NEW

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G2 (965 Kênh)

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Inno7

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G3 (1598 Kênh)

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.