Tìm hiểu về CORS, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục.

Những kiến thức cơ bản về trạm CORS

1- Trạm CORS là gì?

CORS ( Continously Operation Reference Station: Các trạm tham chiếu hoạt động liên tục). Là một hệ thống các trạm cung cấp dữ liệu định vị vệ tinh toàn cầu. Dữ liệu được mã hóa để hỗ trợ các dứng dụng định vị 3 chiều, khí tượng, thời tiết, không gian, địa vật lý. Chính vì vậy nó được ứng dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Bao gồm: Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, nông nghiệp, giao thông…

 

Trạm CORS được thiết kế và xây dựng dựa trên những yêu cầu rất cao về kĩ thuật và bố trí ở những khu vực thông thoáng, nền địa chất ổn định. Mật độ các trạm đước bố trí đồng đều, khoảng cách giữa các trạm là một tham số đặc trưng anh hưởng đến độ chĩnh xác của hệ thống.

Hình ảnh trạm CORS của cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

2- Các thành phần của trạm CORS

  • Máy chủ thu GPS và Antenal: Được lắp đặt ở vị trí thông thoáng, an toàn, có nền địa chất ổn định. Vị trí lắp đặt phải có nguồn điện và mạng internet ổn định để bảo đảm cho quá trình vận hành liên tục không bị gián đoạn

 

Máy chủ thu GROUPS

Antenal trạm CORS

 

  • Hệ thống máy chủ và phần mềm quản lý. Phần mềm quản lý giúp tính toán và gửi tín hiệu hiểu chỉnh DGPS, RTK tới các thiết bị định vị đầu cuối như RTK, DGPS hay GIS.

3- Trạm CORS tại Việt Nam

  • Trạm CORS đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng vào năm 2005. Đơn vị cung cấp là công ty TNHH MTV Máy Trắc Địa Nam Phương (đại diện của hang SOUTH tại Việt Nam). Đơn vị sở hữu là Công ty TNMT Miền Nam.

 

 

  • Hiện nay, Cục Đo Đạc Bản Đồ và Thông Tin Địa Lý Việt Nam đã hoàn thành và đang vận hành hoạt động 65 trạm CORS trên lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu quan trọng nhất là cung cấp dịch vụ số liệu hiệu chỉnh độ chính xác cao. Phục vụ cho tất cả các ứng dụng xác định vị trí và dẫn đường thời gian tực dựa trên nền tảng truyền số liệu qua internet.

4- Một số ứng dụng của trạm CORS

  • Khảo sát công nghiệp
  • Quản lý và sử dụng đất đai
  • Ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp
  • Đo vẽ bản đồ
  • Quy hoạch

>> Hướng dẫn kết nối máy rtk với trạm CORS của cục Đo đạc bản đồ

Máy Gnss Rtk

SDE-260D

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G1 (C)

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

SDE-28S+

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Ruide R93i

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

SL20

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G6

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

K98 mini

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G1

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.