Chuyển đổi giữa hệ tọa độ trắc địa BLH và hệ tọa độ phẳng VN2000

   Hai hệ tọa độ vẫn được nhắc đến thường xuyên là hệ tọa độ phẳng VN2000 và hệ tọa độ trắc địa BLH. Vậy chuyển đổi giữa hai hệ tọa độ như thế nào?

   Với những người không có chuyên môn về trắc địa vẫn gặp thường xuyên trong ứng dụng chỉ đường nổi tiếng Google Map khi ghim vị trí hoặc khi chia sẻ vị trí với người khác.

hệ tọa độ Google map

   (Tọa độ BL ở hệ WGS-84 quốc tế trên phần mềm Google Map)

   Tuy nhiên tọa độ trắc địa BLH ở hệ VN2000 khác với ở hệ WGS-84 quốc tế. Theo các công thức tính toán ở phía dưới nếu tính ra tọa độ phẳng VN2000 thì giá trị tính chuyển đang lệnh khoảng cách hơn 200 mét.

   Vì vậy khi nhận được số liệu BLH cần phải kiểm tra rõ xem giá trị này ở hệ tọa độ nào.

1- Các công thức chuyển hệ tọa độ

a- Chuyển từ x, y qua B, L

công thức tính chuyển

b- Chuyển từ B, L về x, y

c- Công thức tính chuyển tọa độ từ Hệ VN-2000 sang Hệ WGS-84 quốc tế

   * Để chuyển tọa độ trắc địa (B’, L’, H’) từ Hệ VN-2000 sang Hệ WGS-84 quốc tế, cần phải chuyển tọa độ trắc địa (B’, L’, H’) sang tọa độ vuông góc không gian (X’, Y’, Z’) trong Hệ VN-2000 theo công thức:

chuyển hệ tọa độ

   * 7 tham số tính chuyển theo thông tư Số 973/2001/TT-TCĐC

– Tham số dịch chuyển gốc tọa độ: Δx =    -191.90441429; Δy = -39.30318279; Δz =  -111.45032835

– Góc xoay trục tọa độ: ω =  -0.00928836; ψ =  0.01975479; ε= -0.00427372

– Hệ số tỷ lệ chiều dài: k = 1.00000025290628

   Từ tọa độ vuông góc không gian (X, Y, Z) trong Hệ WGS-84 quốc tế, tính tọa độ trắc địa (B, L, H) trong Hệ WGS-84 quốc tế theo công thức:

2- Sơ đồ tính chuyển hệ tọa độ

a- Chuyển tọa độ phẳng VN2000 sang hệ tọa độ trắc địa BLH ở hệ WGS84

b- Chuyển tọa độ trắc địa BLH ở hệ WGS84 về tọa độ phẳng VN2000

3- Kết luận

   Với các công thức và sơ đồ ở trên có thể giải quyết nhiều bài toán khác nhau như:

+ Chuyển từ tọa hệ độ vuông góc  phẳng (x,y) qua hệ tọa độ trắc địa  (B,L).

+ Chuyển từ hệ tọa độ trắc địa (B,L) sang hệ tọa độ vuông góc phẳng địa (x,y).

+ Chuyển kinh tuyến trục, múi chiếu.

+ Chuyển hệ tọa độ x,y,z của hệ tọa độ VN2000 qua hệ tọa độ B,L,H của WGS84 và ngược lại.

   Một số phần mềm tính chuyển hệ tọa độ như: GeoTools, DPSurvey, HHmap, …

Tham khảo thêm các bài chia sẻ kinh nghiệm: Click tại đây!

Máy toàn đạc điện tử

South Navi

Liên hệ

Máy quét 3D lidar

LiDAR SZT-V100

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G7 (965 kênh)

Liên hệ

Máy bay không người lái

SkyCruiser MF2500

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

K98 MINI 2022 NEW

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G2 (965 Kênh)

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Inno7

Liên hệ

Máy Gnss Rtk

Galaxy G3 (1598 Kênh)

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.